Konsulenthus for virksomheder

STRATEGI


Sæt dig for enden af bordet


Det er dig, der bestemmer hvordan din virksomhed skal klare sig i markedet, næste år og i fremtiden.


Hvis du har visionen og drømmene, så hjælper vi med strategi og taktik.


Hvad er STRATEGI


Hvis man går i gang med at læse alt det materiale og alle de bøger, der er skrevet om strategi, så når man aldrig i mål. Der er simpelthen så mange rigtig kloge mennesker, som øser ud af deres viden, og det bliver efter vores mening lidt for omstændeligt.


På den anden side, er det bevist igennem tusindvis af eksempler, at de virksomheder, som har en strategi oig som de følger helt til ende, de når også deres mål. De mål, der er så vigtige for, at en virksomhed er i en konstant udvikling.


Desværre ved vi også, at det er et fåtal af små og mellemstore virksomheder, der har en strategi, som de følger og reelt får noget ud af. Årsagen hertil er ofte, at opgaver med drift og administration, skubber opgaverne med fremtidsplanlægning til side.


Konsekvensen er, at virksomheden ikke har en retning eller mål, og derfor sejler på må og få i ukendt farvand.

Der er simpelthen ingen styring og det ender med at man ikke selv bestemmer hvor virksomheden ender.


Vi tror på at din forretning skal køre på aller bedste vis og at den skal være i konstant udvikling. Derfor skal du begynde at drømme og tænke visionære tanker om fremtiden.


Når nu vi ved hvor tidskrævende det er, så vi har valgt at angribe det på en lettere og lidt mere praktisk måde. 


Kontakt os, så vi kan gennemgå det hele på en let og overskuelig måde. 


Strategi


En strategi er en langsigtet planlægning, der fører din virksomhed mod et eller flere mål.

Et mål, som du ønsker, at virksomheden skal nå. Det er dig, der ligger strategien.


Det kan eksempelvis være at, nå en højere omsætning og indtjening, finde nye markeder, åben ny afdeling eller andre udvidelser af virksomhedens forretningsområder.


Der lægges ofte en strategi for det følgende regnskabsår, men det kan også være at man eksempelvis har en 5 års plan, hvor hvert års strategi, skal føre til, at man når det store mål om 5 år.


Taktik


Taktik er beskrivelse af hvordan du når dine strategiske mål. Hvilke taktiske tiltag vil du gennemføre for at opnå det strategiske mål.


Det kan eksempelvis være at påbegynde eksportsalg til Tyskland.


Opstart af salg fra webshop er en højaktuel aktivitet i mange virksomheder.


Det kan være at udvide produktion med endnu en produktionslinje.


En tiltag kunne også være forbedring af medarbejdernes trivsel i firmaet.Aktiviteter


Hvilke aktiviteter skal gennem-føres. Hvad skal de enkelte medarbejdere konkret udføre, for at strategiens mål bliver opfyldt.


En aktivitet kan være at HR skal ansætte en eksportsælger til det nye marked, Tyskland. 


Salgschefen skal ligge et budget for salg på det nye marked  og de enkelte aktivteter for sælgeren fastlægges.


For at man kan følge op på aktiviteternes effekt, skal der være konkrete mål og deadlines.


Opfølgning skal ske i tide, så man kan korrigere i tilfælde af dårlig effekt eller resultater.


Lad os samarbejde


Et kaffemøde er gratis

Thomas Schlüter

Ejer - Konsulent

Hvis du er klar til en snak?